Stemmings- en/of angstklachten

Zorgmodules (A en B) voor stemmings- en/of angstklachten

Je leert wat een depressie is en dat we om oneindig veel redenen in de put kunnen raken. De één krijgt plots zware tegenslagen te verduren, de ander voelt zich niet opgewassen tegen schijnbaar eenvoudige problemen en raakt het opboksen moe, en nog iemand anders vindt van zichzelf dat hij alles heeft om gelukkig te zijn, maar kan er desondanks niet van genieten. Allemaal verschillende depressies die een specifieke aanpak vergen.

Je kan ook leren hoe angst werkt. Iedereen kent angst. Angst voel je in je lijf, merk je in je gedachten en beïnvloedt je gedrag. Veel mensen vinden angst vervelend. Het niet willen voelen van de angst maakt dat het doen van activiteiten moeilijker wordt of dat je ze zelfs gaat vermijden. Angst wordt de drijfveer in je leven. In deze behandeling leer je wat angst met je doet en hoe je ermee kan omgaan.

De behandelvisie is gebaseerd op het bio-psycho-sociale model:

Bio

Samen met de dokter kan je bekijken of je een medicamenteuze ondersteuning nodig hebt bij je behandeling. De dokter bespreekt samen met jou de voor- en nadelen van medicatie zodat je zelf een beslissing kan nemen. Niet elke depressie en elk angstprobleem behoeft een medicamenteuze aanpak. We vinden het belangrijk dat jij de expert wordt bij de behandeling van jouw angstprobleem.

Psycho

We hanteren het gemeenschappelijk psychotherapeutisch denkkader van de cognitieve gedragstherapie en Acceptance & Commitment Therapy. Via kleine stappen proberen we jou eerst voorzichtig opnieuw te activeren zonder dat je hierbij in het rood gaat. Zo roepen we de depressieve spiraal een eerste halt toe en ben je nadien voldoende alert om via cognitieve interventies aandacht te schenken aan niet-helpende / depressief makende gedachten of denkschema's.

Het angstprobleem wordt in kaart gebracht. We schenken hierbij aandacht aan de eventuele gevolgen van het angstprobleem. Nadien zoeken we samen met jou naar de motivatie om stappen te ondernemen richting jouw waarden en doelen zodat angst niet langer de controle heeft over je leven.

Sociale

De therapieën gebeuren in groep. Groepsgenoten zijn lotgenoten die begrijpen wat je doormaakt en die je kunnen steunen in je herstelproces. Het groepstherapeutisch programma kan je best vergelijken met een cursus. We zitten regelmatig in groep samen om problemen te bespreken, oplossingen verder uit te werken of iets van elkaar op te steken. Het omgaan met medicijnen, de voor- en nadelen van medicatie, het ontdekken van je negatieve denkpatronen, het reduceren van aanslepende negatieve leefomstandigheden in jouw leefomgeving en het omgaan met je angstklachten zijn slechts enkele aandachtspunten.

Uiteraard kan ook jouw familie of belangrijke derde hier terecht met vragen. Als je dit wenst, worden zij uitgenodigd voor een koppelgesprek, gezinsgesprek, broer/zus gesprek…

Om de zes maanden worden er familievergaderingen georganiseerd, waarbij uitleg aan familieleden wordt gegeven. Ze krijgen hiervoor een uitnodiging tijdens de behandeling. Ook is er aandacht voor de kinderen (KOPP-werking).

De 2 groepen beschikken over 12 bedden in één- of twee-persoonskamers, een aparte living, een tv-ruimte en een keuken met eetruimte. Alle bedden bevinden zich in een opengebouwencomplex, zodat je zelf verantwoordelijk bent voor de nodige discipline en veiligheid. 's Middags eten we in het selfservicerestaurant. Als je behandelende arts hiermee instemt, kan je op woensdagnamiddag en in de weekends thuis inoefenen wat je hier geleerd hebt. Verdere praktische info vind je in de brochure over deze behandelgroepen en het huishoudelijk reglement van de afdeling.

Groep A – Stemmings- en/of specifieke angstklachten

  • Psychiater: Dr Asia Mierzejewska
  • Teamcoördinator: Leen Romme
  • Maatschappelijk werker: Mirthe Menten
  • Psychologe: Lene Baumans

Groep B – Stemmings- en/of milde angstklachten

  • Psychiater: Dr Joris Van Roy
  • Teamcoördinator: Leen Romme
  • Maatschappelijk werker: Mirthe Menten
  • Psychologe: Louise Desmit

Zij zijn bereikbaar via het onthaal (016/807.511), of rechtstreeks via de afdeling (016/807.620).