Aanbod

Het ontmoetingscentrum biedt een laagdrempelig, boeiend en uitdagend programma aan voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, maar is tegelijkertijd een opstap naar het aanbod in de reguliere voorzieningen. De activiteiten zijn gezondheids- en samenlevingsgericht.

Jaarlijks worden eveneens twee vakanties georganiseerd, met aandacht voor ontspanning en culturele uitstappen.

Opgelet: omwille van de maatregelen in het kader van de coronacrisis, worden in het ontmoetingscentrum geen activiteiten georganiseerd tot en met 5 april. Het ontmoetingscentrum blijft gedurende deze periode ook gesloten.

Beeldvorming

Vanuit het ontmoetingscentrum wordt er onder de hoofding 'Bruggenbouwers' actief gewerkt aan beeldvorming. In het verleden werd tweejaarlijks een theatervoorstelling georganiseerd met als doel psychiatrie in een positief daglicht te stellen. De laatste (10e) voorstelling vond plaats in maart 2016.
In 2018 werd gestart met een lespakket voor de laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs in Tienen. Cliƫnten van het ontmoetingscentrum brengen tijdens deze les hun herstelverhaal, en maken geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar.