Ontmoetingscentrum

In het ontmoetingscentrum ‘Den Band’ ontmoet men elkaar op een laagdrempelige manier. In deze ‘aanloopfunctie’ ligt de klemtoon op het vrijblijvend karakter: gewoon aanwezig zijn, genieten van elkaars gezelschap, al dan niet deelnemen aan een aangeboden programma en opvulling van de vrije tijd. Bezoekers ‘vinden elkaar’. Zij kunnen bij elkaar en bij de begeleider terecht, en zijn ook mee verantwoordelijk voor de huiselijke sfeer en de goede werking.

Het ontmoetingscentrum stimuleert bezoekers om een zinvolle dagbesteding te vinden: zowel in het ontmoetingscentrum als er buiten.

Het ontmoetingscentrum wil een rustpunt bieden aan cliënten in functie van hun dagstructuur.