Hestia vzw

Hestia vzw is een initiatief voor vermaatschappelijkte zorg, en biedt ondersteuning op vlak van: beschut wonen, mobiel team, team activering

Meer info

Hestia vzw bestaat uit

Team activering

Samen zijn wij sterk in werk!

Mobiel team

Mobiel team

Team beschut wonen

Beschut wonen

Support team

GGZ-expertise ter beschikking van huisartsen en andere zorgpartners uit de regio.