Algemeen - volwassenen/ouderen

Het supportteam GGZ Tienen-Leuven is een ambulante werking binnen de Alexianen Zorggroep Tienen met een vestiging in Tienen en in Leuven. Het team bestaat uit klinisch psychologen en een superviserende arts die hun GGZ-expertise ter beschikking stellen aan zorgpartners of personen met een psychische zorgnood uit de regio. Specifiek heeft het team als doel om een concrete inschatting te maken van psychische problemen en de toeleiding naar zorg te faciliteren.

Het gaat om een aanbod dat zorgpartners op de eerste lijn kan ondersteunen bij hun vragen rond het inschatten en oriënteren van psychische problemen bij hun cliënteel. Een persoon met een psychische zorgnood kan ook rechtstreeks een beroep doen op het aanbod dat bestaat uit:

  • Een kortdurend oriënterend traject: aan de hand van een uitgebreide intake en de afname van enkele vragenlijsten wordt er een klachtensamenhang opgesteld samen met de cliënt. Vanuit deze samenhang worden er adviezen geformuleerd naar verdere zorg. Tot slot kan er een warme overdracht gebeuren naar de volgende zorgpartner met bijhorende verslaggeving.
  • Een specialistisch diagnostisch traject: wanneer een oriënterend traject onvoldoende blijkt om de noden van een cliënt of eventuele onderliggende oorzaken in kaart te brengen, kan er een uitgebreider specialistisch diagnostisch onderzoek afgenomen worden. Ook specifieke vragen naar ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, neurocognitieve aandoeningen of andere psychopathologieën kunnen bij ons terecht. Aan de hand van een uitgebreide terugkoppeling en verslaggeving kan er opnieuw verwezen worden naar gepaste zorg indien nodig.
  • Een kortdurende therapeutische begeleiding: wanneer iemand reeds verwezen is naar zorg, maar op wachtlijsten botst of de zorgcontinuïteit in het gedrang komt (bijvoorbeeld bij ziekte klinisch psycholoog), kan er een kortdurende begeleiding opgestart worden. In onderling overleg wordt bekeken wat deze begeleiding kan omvatten.
  • Vorming aan hulpverleners: het supportteam verzorgt vorming op maat ter versterking van het zorgaanbod van huisartsen en andere eerstelijns- en tweedelijnsprofessionals bij psychische zorgnoden. Gericht op hun vraag is er maximale flexibiliteit op vlak van inhoud, werkvormen, locatie, en leervorm: kennisleren, vaardigheidsleren, casusgericht leren.