Algemeen - jongeren

Het supportteam GGZ Tienen is een ambulante werking binnen de Alexianen Zorggroep Tienen. Het team bestaat uit klinisch psychologen en een superviserende arts die hun GGZ-expertise ter beschikking stellen aan zorgpartners of jongeren (12-18 jaar) met een psychische zorgnood uit de regio Zuidoost-Hageland. Specifiek heeft het team als doel om een concrete inschatting te maken van psychische problemen en de toeleiding naar zorg te faciliteren.
Het gaat om een aanbod dat zorgpartners op de eerste lijn kan ondersteunen bij hun vragen rond het inschatten en oriënteren van psychische problemen bij hun cliënteel. Een jongere kan ook rechtstreeks een beroep doen op het aanbod dat bestaat uit:

  • Een kortdurend oriënterend traject: aan de hand van een uitgebreide intake en de afname van enkele vragenlijsten wordt er een klachtensamenhang opgesteld samen met de jongere. Vanuit deze samenhang worden er adviezen geformuleerd naar verdere zorg. Tot slot kan er een warme overdracht gebeuren naar de volgende zorgpartner met bijhorende verslaggeving.
  • Een specialistisch diagnostisch traject: wanneer een oriënterend traject onvoldoende blijkt om de noden van een jongere of eventuele onderliggende oorzaken in kaart te brengen, kan er een uitgebreider specialistisch diagnostisch onderzoek afgenomen worden. Ook specifieke vragen naar ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische kwetsbaarheden, intelligentieonderzoek of andere aandachtspunten kunnen bij ons terecht. Aan de hand van een uitgebreide terugkoppeling en verslaggeving kan er opnieuw verwezen worden naar gepaste zorg indien nodig.
  • Kortdurende begeleiding: Indien enkele therapeutische gesprekken voldoende kunnen zijn om de jongeren en de omgeving weer op weg te helpen, is hier een beperkt aanbod voor. Ook als ze nog niet klaar zijn om met therapie te starten, kunnen ze terecht bij het supportteam. Het team kan ook tijdelijk ondersteuning bieden bij wachttijden of breuken in de hulpverlening (therapeut valt ziek e.d.).
  • Vorming aan hulpverleners: het supportteam verzorgt vorming op maat ter versterking van het zorgaanbod van huisartsen en andere eerstelijns- en tweedelijnsprofessionals bij psychische zorgnoden. Gericht op hun vraag is er maximale flexibiliteit op vlak van inhoud, werkvormen, locatie, en leervorm: kennisleren, vaardigheidsleren, casusgericht leren.