Aanbod

Beschut Wonen biedt (tijdelijk) woon- en zorgbegeleiding aan voor volwassenen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Beschut Wonen kan zowel individueel als in een gemeenschapshuis afhankelijk van je voorkeur. Het kan voor een korte periode (enkele maanden tot 1 jaar) of voor een langere tijd.

Beschut Wonen ondersteunt cliënten op maat van hun zorgvragen en altijd in samenwerking met hun netwerk en andere partners.

We bieden hulp bij:

  • Wonen: huishouden, boodschappen, koken, agenda…
  • Werk of vrijwilligerswerk, andere dagactiviteiten…
  • Vrije tijd: ontspannen, ontmoeting, zingeving, hobby’s…
  • Administratie: budget, financiën, ziekenkas…
  • Gezondheid: psychische ondersteuning, lichamelijke gezondheid, medicatie…
  • Netwerk: familie, vrienden, zorgverleners…

We bieden herstelondersteunende zorg aan zodat cliënten beter kunnen functioneren met zo min mogelijk professionele hulp. We luisteren naar de wensen en noden, laten mee beslissen in de zorg en ondersteunen maximale deelname aan de maatschappij.

Iedere cliënt heeft één vaste begeleider en een vervangend begeleider.
De begeleiding is niet continu aanwezig in huis, maar komt regelmatig op huisbezoek.

In de gemeenschapshuizen ondersteunt een huisverantwoordelijke het samenwonen. Deze begeleider organiseert regelmatig een huisvergadering: cliënten maken praktische afspraken en bespreken samen het dagelijks leven.