Aanmelding

Ben je kandidaat?
Dan vragen we dat je:

  • afspraken kan maken en respecteren met je medebewoners en de begeleiding rond huishoudelijke taken, het samenleven…
  • je actief werkt aan je herstel bv. door samen met de begeleiding te werken aan een herstelplan, een crisisplan...
  • je zinvolle dagactiviteiten hebt: werk, vrijwilligerswerk, activiteiten buitenshuis. We kunnen je ook helpen activiteiten te zoeken.
  • we samen je zorgnetwerk (huisarts, thuiszorg, psychiater…) verder uitbouwen.
  • leefregels respecteert (huishoudelijk reglement en verblijfsovereenkomst).

Wil je je aanmelden?

Maak dan een afspraak met psychologe Lieve Smet:

Zij plant ook een afspraak met psychiater dr. Asia Mierzjewska.

Samen met het team bekijken we of Beschut Wonen een geschikt antwoord is op je (zorg)vraag. Je komt dan op de wachtlijst.