Getuigenis arbeidscentrum

Omwille van ziekte zag ik me verplicht om mijn betaalde job op te geven. Naast fibromyalgie heb ik een voorgeschiedenis van depressie met opname.

Dé grote verandering in mijn denkpatroon op psychisch vlak en op het vlak van werken is er gekomen na een schouderoperatie. Tijdens een controle bij de mutualiteit verwees de adviserend geneesheer mij door naar GTB. Zo kwam ik in contact met het arbeidscentrum van Hestia. Ik deed er gedurende 12 uren per week vrijwilligerswerk binnen arbeidszorg. Een grote aanpassing.

Mijn echt herstelproces is in mijn ogen begonnen in het arbeidscentrum. Ik werd door de juiste mensen omringd. Dankzij hun respect, geloof in mijn persoon en de gezamenlijke zoektocht naar mijn kwaliteiten, kreeg ik hoop voor de toekomst. Na een tijd voelde ik dat ik meer wou en kon dan het semi- industrieel werk dat ik verrichtte in het arbeidscentrum.

Onder de begeleiding van de arbeidstrajectbegeleiders zocht ik een betaalde job die ik graag zou doen. Ondertussen heb ik de opleiding ervaringsdeskundige afgerond, en werk nu deeltijds als ervaringsdeskundige in het CGG van Tienen.

Waar arbeidszorg de start van mijn herstelproces betekende, beteken ik nu iets voor anderen in hun herstel.