Team

Het mobiel team is multidisciplinair samengesteld uit verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en superviserend psychiater, dr. Joris Van Roy.

Het team kan ook steeds een beroep doen worden op een ervaringsdeskundige.

Doorgaans wordt een cliënt opgevolgd door één vaste begeleider, die de hulp kan inroepen van collega’s. Op momenten dat het minder goed gaat, kunnen meerdere personeelsleden worden ingeschakeld om de crisis mee op te vangen.