Algemeen

Het mobiel crisisteam geestelijke gezondheidszorg (MCT GGZ) Tienen biedt psychiatrische zorgverlening in de thuissituatie bij een acute psychische en/of emotionele crisis.
Het mobiel crisisteam Tienen werkt samen met het mobiel crisisteam Leuven.