Teamsamenstelling

Het mobiel crisisteam Tienen is multidisciplinair samengesteld uit psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen, en werkt onder supervisie van psychiater, dokter Peter Joostens.

Het team heeft een gedeelde caseload, wat betekent dat elke cliënt door verschillende teamleden wordt gevolgd. Hiernaast is er de mogelijkheid tot een psychiatrisch consult.