Visie van de voorziening waarom kwaliteit belangrijk is en hoe dit wordt gedaan binnen de voorziening

De kerndoelstelling van de Alexianen Zorggroep Tienen is “het optimaliseren van de (geestelijke) gezondheid en de quality of life van de cliënt en zijn/haar familie”. We streven er voortdurend naar om als organisatie “gezond” te blijven en met een team van professionele medewerkers de meest kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden aan onze cliënten en dit in een steeds evoluerende maatschappij en zorglandschap.

Onder het motto “Alles kan beter”, proberen we om continu onze werking en de aangeboden zorg op een objectieve manier, aan de hand van kwaliteitsmetingen, te evalueren en in kaart te brengen. Op basis van die gegevens kan het behandelaanbod en de werking in het algemeen op een gerichte manier geoptimaliseerd worden. We hebben er ook voor gekozen om hierover transparant te zijn en de metingen die in de AZT plaatsvinden, kenbaar te maken aan de buitenwereld.

Op het einde van elk behandeltraject wordt aan de patiënten gevraagd om een tevredenheidsmeting in te vullen; zijnde de Vlaamse Patiëntenpeiling.

Hieronder kan u de resultaten van de voorbije meting vinden (2020).

Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling

De vragenlijst werd ingevuld door 190 patiënten van de psychiatrische Kliniek Alexianen Zorggroep Tienen.
Als benchmark (“bench”) hebben we ervoor gekozen het resultaat te tonen van de overige deelnemende (psychiatrische) ziekenhuizen.

INFORMATIE OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN EN BEHANDELING

INSPRAAK

THERAPEUTISCHE RELATIE

ZORG OP MAAT

ORGANISATIE VAN ZORG EN SAMENWERKING TUSSEN HULPVERLENERS

VEILIGE ZORG

DESKUNDIGHEID

PATIENTENRECHTEN

RESULTAAT EN EVALUATIE VAN ZORG

ALGEMENE BEOORDELING

Reflectie van de voorziening wat goed loopt en wat minder, redenen hiervoor en welke acties hiervoor gepland zijn of reeds gebeurden

Samengevat scoort onze voorziening vooral hoog op die topics die te maken hebben met het in stand houden van een goede therapeutische relatie, met het bieden van zorg op maat voor de cliënt, met het goed samenwerken van de hulpverleners en met het aanbieden van veilige zorg.

Aan de andere kant leren de relatief lagere scores ons dat de organisatie nog sterk kan verbeteren op het vlak van het geven van voldoende info (vooral m.b.t. medicatie) en de ervaren inspraak (mee beslissen in de (inhoud van de) behandeling.

In het kader hiervan zetten we verder in op shared decision making; een vorm van gelijkwaardige en gezamenlijke besluitvorming tussen hulpvrager en zorgverlener die zich richt op het informeren van de patiënt en op het vergroten van diens controle over besluiten die zijn of haar gezondheid aangaan.