De Alexianen Zorggroep Tienen neemt samen met andere social profit-voorzieningen in de ouderenzorg, deel aan de campagne van Zorgnet-IcuroOns hart klopt voor u’. Met deze campagne willen we naar buiten brengen waar wij als voorziening voor staan en welk verschil wij als social profit-voorziening maken.

Binnen onze ouderenzorg zetten onze medewerkers zich met hart en ziel in om de bewoners met de best mogelijke en veilige zorg te omringen. In het huidig klimaat, waar de ouderenzorg in het bijzonder getroffen wordt door covid-19, tonen onze medewerkers dat dit niet slechts bij woorden blijft.

We gaan in dialoog met onze bewoners en families om tot een goede zorg te komen en deze continu te verbeteren. Zelfs onder de druk van de huidige pandemie proberen wij een gezonde balans te behouden tussen bezoek en veiligheid, in overleg met de familie en de huisarts. Waar contact moeilijk in persoon mogelijk is, bieden we de mogelijkheid om wenskaarten via onze website naar bewoners te versturen en organiseren we videogesprekken via het internet.

Binnen de campagne zetten we 6 van onze sterke punten extra in de verf:

Hier krijgt u de beste zorg

In onze woonzorgcentra krijgt u deskundige zorg, persoonlijk en op maat aangeboden en ondersteund door de expertise van onze ervaring in de ouderenpsychiatrie vanuit de psychiatrische kliniek en haar medewerkers.

Hier gaan we met elkaar in dialoog

We houden bewoner, familie en omgeving op de hoogte en luisteren echt naar elkaar. We betrekken de familie bij de zorg voor hun familielid en bij het nemen van belangrijke beslissingen aan de hand van familieraden, bewonersvergaderingen en door laagdrempelig aanspreekbaar te zijn voor alle vragen.

Hier staat levenskwaliteit centraal

Binnen onze woonzorgcentra werken we vanuit een herstelgerichte visie. We gaan op zoek naar wie de bewoner was en leren hem kennen. We luisteren en stellen ons op als een betrouwbare en respectvolle gesprekspartner, zodat de ziekte, klachten of beperkingen van de bewoner niet meer op de voorgrond staan.

Hier voelen mensen zich goed, hier werken warme en gemotiveerde mensen

We creëren een warme, vertrouwde omgeving en bouwen aan een nieuw thuis en een fijne werkplek.

Onze zorgverleners worden versterkt door ergotherapeuten en psychologen. De pastorale dienst staat altijd klaar om de bewoners en personeelsleden te ondersteunen in hun vreugdevolle en moeilijke momenten, met diepe zingevende gesprekken en een hand op de schouder.

Hier gaan al onze inkomsten naar uw zorg en onze medewerkers.

Als organisatie binnen de social profit stromen onze winsten niet door naar aandeelhouders of andere belanghebbenden aan de hand van dividenden of andere uitkeringen. Alle inkomsten worden opnieuw geïnvesteerd in de verbetering van onze medewerkers, via opleidingen en een vooruitstrevend aanbod aan werkinstrumenten, en de vernieuwing en uitbreiding van de infrastructuur. We kijken ook naar de bredere maatschappij door te investeren in vermaatschappelijkte zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over de campagne van Zorgnet-Icuro vind je op: http://www.onshartkloptvooru.be