De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen beschikt op de campus in Tienen al geruime tijd over een behandelaanbod op 5 expertisedomeinen: eetherstel, verslavingszorg, algemene psychiatrie, ouderenpsychiatrie en jeugdpsychiatrie.

Binnen die laatste afdeling bieden we 2 verschillende behandelprogramma’s, gericht op adolescenten vanaf 14 jaar, met psychiatrische, psychologische en socio-emotionele moeilijkheden (behandelgroep Lighthouse), al dan niet in combinatie met middelenmisbruik of ander verslavingsgedrag (behandelgroep Pathways).

De afdeling beschikt over 15 plaatsen voor een residentieel programma, steeds in nauwe samenwerking met het gezin van de jongeren. Tijdens de behandeling blijven zij ook onderwijs volgen via ziekenhuisschool De Radar, verbonden aan ons ziekenhuis.

In november 2021 werd, op het domein van het psychiatrisch ziekenhuis, gestart met een nieuwbouw voor de afdeling jeugdpsychiatrie.

Die nieuwe huisvesting is nodig om een gepast antwoord te kunnen bieden op de toenemende zorgvraag bij jongeren en zal het team in staat stellen om het brede behandelaanbod beter af te stemmen op de noden van de jongeren en hun gezin.

We creëren aangepaste accommodatie voor diverse therapievormen, sport en ontspanning… en dat alles in een veilige omgeving.

De werkzaamheden zullen anderhalf jaar duren.

Informatie over het bouwproject zal steeds terug te vinden zijn via deze website.

Bovenaanzicht nieuwe afdeling jeugdpsychiatrie © Osar

Bovenaanzicht nieuwe afdeling jeugdpsychiatrie © Osar