Algemeen

Het centrum voor kortverblijf biedt 24-uursopvang aan oudere personen die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben, en dit gedurende maximum 3 maanden (aansluitend) of 90 dagen (onderbroken) per jaar.

Het centrum beschikt over 5 plaatsen, en werkt nauw samen met het woonzorgcentrum.

Een multidisciplinair team van verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici staat in voor een gepersonaliseerde en professionele aanpak en een verblijf in een huiselijke sfeer, met aandacht voor de privacy, de onafhankelijke en vrije keuze.

Het centrum voor kortverblijf kan rekenen op de medische supervisie van de coƶrdinerend huisarts en een (neuro-)psychiater, om advies te geven aan zowel het team, de huisarts, de bewoner en familie.