Algemeen

Het kortverblijf biedt een 24-uurs opvang gedurende maximum twee maanden (aaneensluitend) of 90 dagen (onderbroken) per jaar voor oudere personen die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben.

Kortverblijf maakt deel uit van het thuiszorgaanbod. Onze bedoeling is de ouderen zelf, de familie en andere thuiszorgdiensten tijdelijk te ondersteunen, met als doel de zelfredzaamheid van de gebruiker te behouden en te bevorderen zodat hij/zij zolang mogelijk in zijn/haar vertrouwde thuisomgeving kan blijven.

Het centrum voor kortverblijf heeft 2 plaatsen. De werking en aanpak is geïntegreerd in de werking van het woonzorgcentrum. Men biedt hier een gepersonaliseerde aanpak en verblijf in een huiselijke sfeer. We zullen van bij opname werken naar ontslag en steeds de thuissituatie voor ogen blijven houden.