Ouder, broer, zus, dochter, zoon, partner, vriend(in), grootouder, buur, ... uw stem is belangrijk!

Een opname of begeleiding voor psychische moeilijkheden bij een familielid of naaste, treft ook u. Zorgprofessionals proberen jou en andere naastbetrokkenen zo goed mogelijk bij te staan. Maar, hoe ervaart u de zorg voor uw familielid? En, hoe ervaart u de opname/begeleiding als familie/naaste? Het Familieplatform organiseert een bevraging voor familieleden van cliënten die worden begeleid door een medewerker van Hestia. Deel uw ervaringen en help zorgverleners hun zorg voor u en uw naaste verder te verbeteren.

U vindt de vragenlijst hier: https://www.familieplatform.be/vragenlijst-familietevredenheid-vzw-hestia.

De vragenlijst invullen, neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag en is volledig vertrouwelijk. U kan op elk moment uw deelname stoppen, dit heeft geen invloed op de zorg voor uw familielid of op uzelf. Alle onderzoeksgegevens zullen anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden door Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw.

Voor meer informatie of bij vragen over het onderzoek, kan u steeds terecht bij de contactpersoon van vzw Hestia:

Lieve Smet, inhoudelijk coördinator
016/81 90 67 of lieve.smet@azt.broedersvanliefde.be

of bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw (ftm@familieplatform.be).