De bewoners van WZC Sint-Alexius, WZC Passionisten en WZC Huize Nazareth zullen deze week (meer bepaald op 12/01, 14/01 en 15/01) worden gevaccineerd tegen covid.

De bereidheid bij de bewoners om zich te laten vaccineren, is bijzonder groot.

Over de vaccinatiefase van de medewerkers van de woonzorgcentra, werd nog geen informatie bekendgemaakt.

De patiënten, cliënten en medewerkers van de psychiatrische kliniek en Hestia, zullen in een latere fase ook volgen.

Bekijk via deze link de campagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid - #laatjevaccineren