Het ouderenexpertiseteam stelt expertise ter beschikking aan een oudere, zorgbehoevende persoon, zijn naasten en aan professionele zorg- en hulpverleners, en dit op verschillende domeinen.

Door het ouderenexpertiseteam beschikt u over 1 aanmeldpunt voor expertise, advies en ondersteuning voor ouderen.

Het team bestaat uit een samenwerkingsverband tussen verschillende organisatie, projecten en initiatieven: Zorg 24, de eerstelijnspsychologische functie voor ouderen, het mobiel outreachend team voor ouderen, het supportteam GGZ, de geheugenkliniek en het geriatrisch ziekenhuis.

U kan contact opnemen via 016/80 74 30 of ouderenexpertiseteam@azt.broedersvanliefde.be

Bekijk via deze link het aanbod van het ouderenexpertiseteam.