Naast verslaving aan psychoactieve producten (alcohol, medicatie, illegale drugs) kunnen mensen zich ook verliezen in gedrag als gokken, gamen, seks , eten… Deze leiden gemakkelijk tot een gedragsverslaving omdat ze een gevoel van beloning en genot opwekken. Men ontsnapt, tijdelijk tenminste, aan de dagelijkse sleur.

Gedragsverslavingen ontstaan vaak uit op het eerste gezicht onschuldige handelingen zoals het gebruik van smartphone en internet. Hierdoor blijven ze veel langer onopgemerkt.

Hoewel een gedragsverslaafde geen psychoactieve middelen gebruikt, is het effect dat hij of zij ondervindt vergelijkbaar.

Een gedragsverslaving kan zoveel tijd in beslag nemen dat er geestelijke gezondheidsproblemen ontstaan zoals depressie, relationele spanningen en financiële problemen. De gedragsverslaafde kan het niet langer meer verbergen omdat hij grote financiële schulden maakt en geen tijd meer vrijmaakt voor het gezin of sociaal netwerk, wat zowel intieme als vriendschapsrelaties zwaar hypothekeert.

Het team verslavingszorg van de Alexianen zorggroep Tienen wil inspelen op de toenemende hulpvraag van mensen met een gedragsverslaving door het aanbieden van een ambulante groepsmeeting.

Deze groepsmeeting richt zich op mannen en vrouwen (vanaf 16 jaar), die worstelen met een gedragsverslaving van welke aard ook, waarvan ze duidelijk last ondervinden in hun dagelijks functioneren. De doelstelling is mensen te helpen terug controle te krijgen over hun gedrag en hun leven door enerzijds psycho-educatie over het erkennen en doorbreken van verstoorde denk- en gedragspatronen en anderzijds het met elkaar delen van persoonlijke ervaringen en engagementen.

De groepsmeeting wordt begeleid door professionele hulpverleners en vindt om de twee weken plaats op woensdag van 18.30 tot 20.30 uur in het dagcentrum van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen.

Er wordt gewerkt met een open groepsstructuur, wat betekent dat iedereen op elk moment kan aansluiten.

Aanmelding voor deelname kan via de huisarts of een andere hulpverleningsinstantie of door rechtstreeks contact op te nemen met dr. Hendrik Peuskens (psychiater), Mark Frederickx (maatschappelijk werker) of Herman Hacour (psycholoog).