In de regio Zuid-Oost-Hageland werken verschillende organisaties van het zorgnetwerk Diletti samen om vorming aan te bieden rond herstel en het versterken van het psychosociaal welzijn.
Onder de noemer HerstelAcademie bieden alvast Diest, Leuven en Kortenberg een mooi aanbod aan. Ook in Tienen gaan we hiermee van start.

De HerstelAcademie steunt op de co-creatie van mensen met professionele kennis en mensen met ervaringskennis. Vanuit hun eigen deskundigheid ontwikkelen en geven ze vormingen die meermaals per jaar kunnen worden georganiseerd, in samenwerking met organisaties zowel binnen als buiten de GGZ.

Voor de uitbouw van de HerstelAcademie in Tienen zoeken wij zulke mensen om mee modules vorm te geven en aan te bieden.

Klinkt dit als iets waaraan u zou willen meewerken? Geweldig!

Indien u mee de schouders onder de HerstelAcademie wil zetten, is het noodzakelijk om voorafgaand een opleiding Train-de-trainer te volgen: een introductiecursus van de HerstelAcademie van 5 halve dagen waarin de volgende elementen aan bod komen:

  • Wat is herstel?
  • HerstelAcademie: visie, coproductie, kwaliteitenmatrix
  • Schoolstructuur en afspraken binnen HerstelAcademie Oost-Brabant
  • Ik als trainer, persoonlijk leerplan, onthaalgesprek en werken met een cursusplan
  • Inspirerend werken met groepen (Peter Gielen)
  • Oefening in zelf lesgeven

De introductiecursus volgt u in duo met een persoon met ervaringskennis. Samen leggen jullie in de lessen de basis voor een module in co-creatie. Indien de groep voldoende groot is, bestaat de mogelijkheid om de cursus in de Alexianen Zorggroep Tienen in te richten.

Heeft u interesse in het vormingsaanbod, of om zelf vorming te verstrekken? Neem dan zeker contact op met Els Van De Sompel via 016/80 79 11 of stuur een mail naar els.vandesompel@azt.broedersvanliefde.be.

Meer informatie vindt u ook via https://www.herstelacademie.be/