Op deze pagina vindt u een overzichtstabel met de momenten waarop er kamer- of cafetariabezoek wordt georganiseerd. Naast enkele algemene regelgevingen herhalen we per WZC de specifieke regelingen die eerder al per nieuwsbrief werden verspreid.

Klik hier om de tabel in een apart venster te openen.

Algemeen

Aan het onthaal dient u een registratieformulier in te vullen. Door deze registratie verklaart u zich automatisch akkoord met onze verklaring op eer.
Op dit moment beperken we het bezoek tot 1 bezoek per bewoner per dag.

Kamerbezoek

Voor iedere bewoner is er een bubbel van 3 personen bepaald, in overleg met de familie. Het kamerbezoek wordt per bezoek beperkt tot maximum 2 personen die tot dezelfde bubbel behoren.

Gelieve u rechtstreeks naar de kamer van uw familielid te begeven, en niet naar de gemeenschappelijke ruimte of andere kamers te gaan. Indien uw familielid niet aanwezig zou zijn in de kamer, kan u de medewerkers verwittigen via het beloproepsysteem op de kamer.

Gelieve ook steeds de deur van de kamer open te houden zodat de kamers voldoende geventileerd worden.

Extra instructies vindt u na de algemene informatie per woonzorgcentrum terug.

Cafetariabezoek

Cafetariabezoek is mogelijk op afspraak voor WZC Sint-Alexius en WZC Passionisten. Een cafetariabezoek duurt maximaal 45 minuten.
Bij cafetariabezoek is het mogelijk dat er bezoekers komen die niet tot de bubbel van de bewoner behoren. We kijken dan wel toe op de naleving van de maatregelen van de veiligheidsraad, nl. afstand van 1,5 meter respecteren, fysiek contact vermijden en mondmasker aanhouden indien er geen plexiglas aanwezig is.

Kijk bij de specifieke regelingen van het WZC van uw familielid voor extra informatie.

Speciale gelegenheid - uitzonderingen

Bezoek op de kamer is na al deze maanden voor iedereen een echte verademing, en maakt nauwer contact weer mogelijk. Toch beseffen we dat er ook bijzondere gebeurtenissen zijn die we de voorbije maanden niet/nauwelijks konden vieren. Indien u voor een jubileum of verjaardag van uw familielid, graag verschillende familieleden (‘de volledige bubbel’) wil samenbrengen, kan u dit bespreken met het diensthoofd. Dit blijft echter wel voorbehouden voor bijzondere gelegenheden.

WZC Huize Nazareth – specifieke regeling

U kan via de website www.alexianentienen.be een afspraak maken voor een kamerbezoek, of via het onthaal van de Alexianen Zorggroep Tienen op 016/807511.

In Huize Nazareth zijn momenteel geen cafetariabezoeken mogelijk.

Voor het bezoek blijven de 2 aparte ingangen geopend: bezoekers voor de afdeling Sint-Franciscus en Sint-Jozef kunnen terecht via het Prieeltje, terwijl de schuifdeur tussen
Sint-Elisabeth en Heilig-Hart voorbehouden blijft tot de toegang voor deze afdelingen.

WZC Passionisten – specifieke regeling

Om groepen mensen op eenzelfde plaats te vermijden, werken we met een beginuur. Kijk dus goed na op welk beginuur u kan komen. U dient geen telefonische afspraak te maken voor een kamerbezoek, maar wel voor een cafetariabezoek op het nummer 016/80 74 15 of 016/80 74 14, tussen 8.30 uur en 16.00 uur.

Aangezien het kamerbezoek niet op afspraak doorgaat, vragen wij u om onderling met de personen uit de bubbel goed af te spreken wie wanneer op bezoek komt. Indien dit niet lukt, kan u steeds contact opnemen met de teamcoördinator of een medewerker van het zorgteam.

Opgelet: mantelzorgers kunnen dagelijks langskomen, rekening houdend met de beginuren. Zij kunnen blijven tot 20.00 uur, zodat zij de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Wanneer u vertrekt, volgt u de daartoe aangeduide uitgang (dit is een andere dan de ingang). Wij vragen u ook om u dan op het registratieblad ‘uit’ te schrijven: door het vertrekuur te noteren, hebben onze medewerkers een extra controle op het aantal mensen dat in ons woonzorgcentrum aanwezig is. Op donderdag organiseren we geen bezoek, zodat onze teams zich kunnen toeleggen op specifieke activiteiten met de bewoners.

Sint-Alexius– specifieke regeling

Om groepen mensen op eenzelfde plaats te vermijden, werken we op afspraak. U kan telefonisch uw bezoek doorgeven op 016/80 78 23 of 016/80 78 17, elke werkdag tussen 8.30 en 16.00 uur.

Opgelet: mantelzorgers kunnen dagelijks langskomen, op afspraak. Zij kunnen blijven tot 20.00 uur, zodat zij de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Wanneer u vertrekt, volgt u eveneens de meest directe weg naar de uitgang. Wij vragen u ook om u dan op het registratieblad ‘uit’ te schrijven: door het vertrekuur te noteren, hebben onze medewerkers een extra controle op het aantal mensen dat in ons woonzorgcentrum aanwezig is. Op dinsdag organiseren we geen bezoek, zodat onze teams zich kunnen toeleggen op specifieke activiteiten met de bewoners.

Veiligheidsvoorschriften

Elke bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker. Indien u bij uw vertrek thuis een nieuw mondmasker heeft aangedaan, kan u dit aanhouden. Indien u niet over een chirurgisch mondmasker beschikt, kan u dit bij aankomst aankopen, tegen 0,50 EUR/stuk.

Gelieve als bezoeker steeds het mondmasker aan te houden, tenzij plexiglas aanwezig is. Fysiek contact is mogelijk, maar probeer dit te beperken en hou daarnaast steeds voldoende afstand. Bij binnenkomst in het woonzorgcentrum besteden we ook extra aandacht aan de handhygiëne. Bezoekers wassen of ontsmetten hun handen voor en na het bezoek.

Indien u ziektesymptomen heeft, in contact kwam met een mogelijk covid-besmette persoon of zelf positief heeft getest op covid-19, vragen wij u om uw bezoek 14 dagen uit te stellen. We vragen u ook om thuis uw temperatuur te nemen voor u komt en bij verhoogde temperatuur niet te komen.

Wij vragen u eveneens om tijdens uw bezoek geen eten of drinken te nuttigen, of aan uw familielid te geven. Ondersteunen bij het eten, gebeurt enkel door een medewerker, die hiervoor over de nodige instructies beschikt op vlak van veiligheid.