Synkroon vzw en Alexianen Zorggroep Tienen werken actief samen om binnen onze organisatie opleidingen, vormen van werkplekleren en tewerkstelling mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor ons werk ontvangen we van Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw het referentiebewijs inclusieve onderneming 2021. Dit is een welverdiende erkenning voor het werk van onze medewerkers en de verbanden die we aangaan om te streven naar een steeds meer inclusieve werkplek.

Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw is een overkoepelende organisatie die vzw’s,zoals Synkroon vzw, vertegenwoordigt en ondersteunt in hun werking naar een meer inclusieve arbeidsmarkt.