Restaurantdag

Op 26 mei organiseert de Alexianen Zorggroep Tienen opnieuw een restaurantdag, waarvan de opbrengst integraal naar het partnerschapsproject in Tanzania gaat.

We zijn dit partnerschap aangegaan met 2 kleine psychiatrische ziekenhuizen én een jongerenopvangcentrumin Tanzania, meer bepaald in Marumba, Kasaka en Kigoma.Door voorgaande acties hebben we reeds een nieuwe inrichting voor een ergotherapeutisch lokaal in Marumba, een hoognodige infrastructuuraanpassing in Kasaka én een vorming voor een Tanzaniaanse verpleegkundige (in de vorm van ‘teach the teacher’) kunnen financieren. Met deze restaurantdag willen we vooral fondsen inzamelen om blijvend te kunnen investeren in opleiding van personeel en materialen voor het therapieaanbod. We nodigen u dan ook van harte uit om tussen 11.30 en 14.00 uur bij ons aan te schuiven.

Het menu-aanbod en inschrijvingsformulier vindt u terug via deze link: Restaurantdag 26/05/2019