De lezing brengt inzicht in de eigen noden, behoeften en verwachtingen van de zorg en hoe daarrond in gesprek gaan met professionele zorgverleners.

Als mantelzorger geef je als 'vanzelfsprekend' veel zorg en energie aan de zorgvrager. Vaak moet een mantelzorger deze zorg ook toevertrouwen aan een professionele hulpverlener: we noemen dit dan gedeelde zorg. Professionals nemen dan enthousiast de zorg over maar soms kan dit ook tot spanningen leiden. Want wie weet nu het beste wat goed is voor de zorgvrager?

De lezing wordt gebracht door Erna Claes, doctor in de psychologie en een expert in mantelzorgondersteuning.