Eindejaarsconcert 2018

De Troubadours zijn jong en gepassioneerd, zingen over wat hen bezighoudt, vinden en bedenken hun liedjes, kiezen zorgvuldig hun songs. De Troubadours
zingen en spelen hun verhaal voor een mooie Kerst.

De Troubadours is een muzikaal project i.s.m. De Wissel en Artistiek Collectief Barranja.

Iedereen is welkom voor dit eindejaarsoptreden!

Copyright foto: Wim Havaux