Algemeen

Zorg 24 is een project in samenwerking met verschillende partners, dat ernaar streeft het zorgaanbod af te stemmen met de zorgvraag.

Door Zorg 24 kan de opname in een woonzorgcentrum van personen die uitgebreide en langdurige verzorging nodig hebben, met minimum 7 maanden worden uitgesteld. Dit kan onder meer door een aanbod aan flexibele gezinszorg, een nachtronde, crisisopvang, advies door een ergotherapeut inzake hulpmiddelen en woningaanpassing.

Een zorgcoach, die de cliënten en mantelzorgers individueel begeleidt doorheen het volledige proces van toenemende zorgbehoevendheid, zorgt voor een goede afstemming van het zorgaanbod en de continuïteit ervan. De zorgcoach opereert laagdrempelig vanuit een lokaal dienstencentrum en is het aanspreekpunt voor cliënten, familieleden en hulpverleners. De zorgcoach coördineert alles en brengt alle betrokken partijen samen.