Wachtlijst

Wenst u in te schrijven op de wachtlijst van ons woonzorgcentrum?

Neem contact op met onze overkoepelende opnamedienst - 016/80 28 51.

Een inschrijving kan pas gebeuren na het ingevuld terugbezorgen van 2 documenten: