Pastorale dienst

Zorg voor zin en ziel

Een woon- en zorgcentrum (WZC) is meer dan een huis waar er gestreefd wordt naar optimale zorgverlening. Het is ook een plaats waar het leven gedeeld wordt en in verbondenheid zorgzaam met lief en leed wordt omgegaan. Een hedendaags, christelijk geïnspireerd WZC wil daartoe een kader bieden waar iedereen zich gedragen en graag gezien mag weten. Ook voor de pastorale werkgroep is het mee helpen bouwen aan zo’n warme en open sfeer een prioriteit. Onder andere vanuit de christelijke traditie van liefdevolle nabijheid weten wij ons immers opgeroepen om dit huis uit te bouwen tot een plaats waar het goed is om te wonen. We hopen dat we samen met u mee op weg mogen gaan.

Thuiskomen

De stap zetten naar een WZC is vaak niet gemakkelijk. De vertrouwde gang van zaken wordt hierdoor plots overhoop gehaald. In het begin zult u allicht moeten wennen aan de vreemde omgeving. Maar hopelijk vindt u er opnieuw een thuis. Het is juist dit thuiskomen dat wij op onze manier mee willen ondersteunen. We hopen dat u zich hier gaandeweg aanvaard en geliefd mag weten en dat u hier helemaal uzelf kunt zijn. Door uw vragen en gevoelens ernstig te nemen, hopen we u en uw familie te laten voelen dat uw mening en beleving voor ons belangrijk zijn. Samen met andere medewerkers willen wij ook zoeken hoe we aan uw wensen en verlangens tegemoet kunnen komen en uw dagen kunnen helpen kleuren.

Zin in het leven

Verhuizen naar een WZC is altijd ook een beetje loslaten van mensen, zaken of gewoonten die nauw aan het hart liggen. Hoewel we dit tot een minimum proberen te beperken, kan dit toch pijn doen. Dit kan mensen zo diep raken dat ze zich verloren voelen. Vragen naar zin kunnen dan de kop op steken. De dialoog over zinbeleving en geloof willen we dan ook niet uit de weg gaan. We willen hier de nodige ruimte voor scheppen.

Een hechte gemeenschap

Kwaliteit van leven vinden we ook in het samenleven met anderen. Juist bij het ouder worden, ervaren we het belang hiervan soms des te meer. Van de grote kerkelijke feesten zoals bvb. Kerstmis, Lichtmis of Pasen willen we dankbaar gebruik maken om hier momenten van ontmoeting rond te organiseren. Daarnaast worden ook andere gelegenheden aangegrepen om kansen voor samenzijn te creëren: bvb. Ridderfeesten, de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel, afdelingenfeesten…

Het leven vieren

Vieren hoort bij het menszijn. Gelovig vieren hoort bij het christen zijn. Elke dag is er om 10.30 uur een eucharistieviering in de kapel. Op donderdag is er een eucharistieviering om 14.00 uur (niet om 10.30 uur). De vieringen worden door de priester en pastor voorgegaan. Om ieder de kans te geven mee te vieren, wordt de mogelijkheid geboden om naar de vieringen te gaan of te worden gebracht. Wie zich te moeilijk kan verplaatsen, kan de communie op de kamer ontvangen.

Rituelen

De kapel is altijd open om er rust en stilte op te zoeken. Er is ook de kans om de ziekenzegening, krachtzegen of een ander ritueel te ontvangen.

Omgaan met de grenzen van het leven

Onvermijdelijk confronteert ouder worden ons ook met onze eindigheid. Dit roept soms gevoelens op van opstandigheid, angst, machteloosheid …
Ook in dit omgaan met de broosheid van het bestaan willen wij u nabij zijn. In het spoor van Jezus hopen wij voor u een tochtgenoot te kunnen zijn. Dit alles geldt des te meer wanneer iemand in de laatste levensfase terecht komt of de stap naar palliatieve zorg gezet wordt. Ook daar willen wij er zijn voor u en alle vragen ernstig nemen: die van u en die van uw naasten.