Familie en context

Tijdens de opname van de jongere wordt intensief met de ouders en de context gewerkt. Hierbij is er aandacht voor de factoren binnen het gezin die druggebruik faciliteren of in stand houden. Samen met de ouders proberen we zicht te krijgen op het gezinsfunctioneren, wij gaan na welke effecten het druggebruik van de jongere op het gezin en op de andere kinderen heeft gehad. Een belangrijke vraag is hoe wij de krachten in het gezin kunnen mobiliseren en de ouders bondgenoot kunnen maken in het behandelproces.

Ouders worden tevens aangemoedigd om deel te nemen aan de oudervergadering, waar ze in groep stilstaan bij relevante thema’s rond jongeren en drugs. Wekelijks is er ook een gezinsgesprek waarop de ouders of de context worden uitgenodigd.

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om op bezoek te komen. Dit wordt samen met de ouders en de jongeren bekeken.

Bezoekuren:

  • woensdag: 18.00 - 20.30 uur
  • vrijdag: 18.00 - 20.00 uur
  • weekend en feestdagen: 14.00 – 17.00 uur