Dagprogramma

Het dagprogramma is een psycho-educatief programma voor minderjarige druggebruikers die zich in een fase van experimenteren/regelmatig druggebruik bevinden en bij wie het druggebruik nog geen al te grote hypotheek legde op het algemeen functioneren.

Dit aanbod houdt in dat jongeren in een groep van 4 tot 8 deelnemers gedurende 4 woensdagen bijeenkomen en een psycho-educatief aanbod rond druggebruik volgen. ’s Avonds wordt er telkens een oudervergadering georganiseerd.

Ouders, jongeren, de school, het CLB, de huisarts, het parket en hulpverleners kunnen telefonisch aanmelden.

Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt: 016/80.76.85.