Inschrijven

Cursussen kunnen eenmalig, via een beperkt aantal sessies of doorlopend worden gevolgd.

Na afloop worden alle modules via een korte vragenlijst door de cliënten geëvalueerd en suggesties worden bevraagd, vanuit een empowerment-gerichte aanpak.

Per sessie wordt een bedrag van 2 EUR gevraagd. Wanneer een module uit verschillende sessies bestaat, kan er per keer worden betaald.

Inschrijven voor een sessie of module kan via de administratie van Hestia (azt.herstelwijzer@azt.broedersvanliefde.be – Liefdestraat 14b, 3300 Tienen).