Herstelwijzer

Herstelwijzer is een ambulant, vrij toegankelijk vormings- en behandelaanbod van de Alexianen Zorggroep Tienen in samenwerking met verschillende netwerkpartners uit de regio.

Het aanbod vertrekt vanuit een overkoepelende herstelvisie op basis van de principes van presentie, krachtgericht en herstelgericht werken. Door modules aan te bieden, wil het team steunen in het herstelproces, en werken aan persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel.

Een belangrijke doelstelling hierbij is het opnieuw opbouwen van een eigen identiteit, het verhogen van de kwaliteit van leven, van de persoonlijke en maatschappelijke tevredenheid door optimaal te functioneren in woon-, werk- en andere omgevingen.

Therapie, competentie of herstel

Afhankelijk van de noden van de cliënt, kan de inhoud van een module eerder therapiegericht zijn, dan wel competentiegericht of herstelgericht.

Bij therapiegerichte modules ligt het accent op het verlichten van de symptomen, het verwerven van inzicht en zo mogelijk het genezen van de psychische kwetsbaarheid. Men beoogt via deze module in de eerste plaats een klinisch-persoonlijk herstel.

Het competentiegericht aanbod is vraaggestuurd, doelgericht en afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt in het herstelproces. Vanuit de aanwezige krachten, wordt gewerkt aan het ontdekken of verwerven van competenties. Het aanbod bestaat uit educatieve activiteiten, workshops, vormingen en opleidingen die zowel een persoonlijk herstel als een maatschappelijk herstel willen nastreven.

De herstelgerichte workshops worden georganiseerd door ervaringsdeskundigen en willen tools aanreiken om het herstelproces zelf in de hand te nemen. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen, kennis van en omgaan met de geestelijke gezondheid…

De nadruk doorheen alle cursussen ligt op zelfregie, zelfzorg en zelfhulp in een veilige omgeving.