Minder Mobielen Centrale

De Alexianen Zorggroep Tienen startte op 1 mei 2018 met een mindermobielencentrale. In een eerste fase wordt gestart in LDC Huize Nazareth, omdat de nood aan vervoer in Goetsenhoven als hoog wordt ervaren, gezien de landelijke omgeving. Bedoeling is wel dat dit project nadien ook uitbreidt tot Tienen, vanuit de diensten van LDC Sint-Alexius en LDC Passionisten.

Een mindermobielencentrale biedt verplaatsingsmogelijkheden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Na inschrijving bij de centrale, kan het vervoer worden aangevraagd. Chauffeurs brengen de mensen naar de gewenste bestemming, of het nu gaat om een familiebezoek, boodschappen of een andere gelegenheid. Via deze dienstverlening wenst de Alexianen Zorggroep Tienen mensen de kans te geven sociaal actief te blijven, waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Werking mindermobielencentrale

Wie gebruik wenst te maken van de mindermobielencentrale, dient zich eerst aan te melden in LDC Huize Nazareth. De aansluiting tot de mindermobielencentrale kost 10 EUR per jaar. Eenmaal geregistreerd, kan een rit worden aangevraagd (48 uur op voorhand). Dit laat de centraleverantwoordelijke toe om een geschikte chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt de chauffeur de aangesloten persoon ophalen aan de woonplaats en verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit betaalt het lid de onkostenvergoeding voor het aantal gereden kilometers (0,35 EUR/km).

Om lid te worden van de mindermobielencentrale dienen enkele voorwaarden te worden ingevuld: het inkomen moet beperkt zijn en het openbaar vervoer kan geen alternatief bieden omwille van ziekte, ouderdom of handicap.

Vrijwilligers vormen de spil en dragen bij aan het welzijn van dorpsbewoners

De mindermobielencentrale steunt op vrijwilligers en is daarom nog op zoek naar vrijwillige chauffeurs. Elke vrijwilliger wordt professioneel begeleid, krijgt een onkostenvergoeding per gereden kilometer en een verzekeringspakket. Daarnaast heeft de vrijwilliger-chauffeur volledige inspraak over de invulling van zijn vrijwilligerswerk. Zowel vrijwilligers met, als zonder eigen wagen, zijn welkom!

Kandidaat-vrijwilligers kunnen vrijblijvend contact opnemen met de centrumleiding van LDC Huize Nazareth via mobieltienen@azt.broedersvanliefde.be of 016/80 29 32.

Meer informatie over de werking van de mindermobielencentrale is verkrijgbaar via www.mindermobielencentrale.be.