Samenwerking

Het centrum voor dagverzorging werkt nauw samen met de cliënt, de familie van de cliënt, de huisarts en de thuiszorg-diensten.

In nauw overleg wordt een dag- en weekplanning opgesteld.

Informatie-uitwisseling is onmisbaar om aan de cliënt door alle betrokken partijen de beste zorg te kunnen verlenen.