Meebrengen bij opname

Neemt u thuis ook medicatie? Laat het ons weten!

Kwaliteitsvolle zorg verlenen in alle veiligheid is namelijk onze grootste bekommernis. En hier kunnen wij enkel voor instaan als wij (artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners) op de hoogte zijn van alle geneesmiddelen, voedingssupplementen of andere producten die u inneemt. Uw behandeling kan dan worden afgestemd op de medicatie die u thuis inneemt.

Hieronder vindt u de ‘Thuismedicatiefiche’. Wij vragen u om deze fiche thuis, eventueel met hulp van uw huisarts, apotheker of een familielid, in te vullen en mee te brengen bij opname, samen met medicatie voor 1 dag.